Zbiorowość ludzka to jedno z podstawowych pojęć ekologii, które funkcjonuje również w innych naukach, nie zawsze naturalnych. Świadczy ono ogół osobników, które należą do jednego gatunku i zasiedlają ten sam sprecyzowany i mający granice obszar. Ma ona szereg różnego rodzaju miar. W głównej mierze konstruujące ją osobniki powinny być ze sobą powiązane w sposób funkcjonalny. Ważne jest także, aby miały zdolność komunikowania się ze sobą, dzięki której dopuszczalne jest konstruowanie oddzielnej grupy. Struktura genowa ludności, jako jeden z jej nadrzędnych parametrów definiowana jest wyznaczeniem granic, w obrębie jakich egzystuje dana grupa osobników. Ponadto ważne jest ich zagęszczenie, inaczej rozkład a także atmosfera – kiedy pojawi się smog, sprawdź maski antysmogowe. Świadczy ono ilość przedstawicieli danego gatunku, która przypada w przeliczeniu na jednostkę przestrzeni. Do wyznaczenia populacji niezbędne są też parametry służące do zdefiniowania jej liczebności oraz sposobów jej dopasowywania, które mieszczą zjawiska takie jak prokreacja, migracje, innymi słowy wędrówki i śmiertelność.

Categories: Inne

Comments are closed.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Ciekawe Wpisy:

Marvel contest of...

Games are definitely celebrated to all folks, because ...

eichenboden

Perfekcyjne projekty wobec remontu wolno wziąć pod uwagę ...